Advokatbyrået Paragrafen

Advokatkontoret dekker de fleste områder innenfor privat og offentlig rett, med særlig erfaring innenfor vergemål, familie- og barnerett, utlendingsrett, strafferett og offentlig forvaltning.

Om oss

Om Advokatbyrået Paragrafen AS

Les mer…

Marianne Karlsen

Advokat og bedriftsøkonom, lang ledererfaring i stat og kommune. 13 år i politiet, med særlig fokus på økonomisk kriminalitet. 13 års erfaring fra vergemål, mange års styreerfaring og tidligere medlem av utlendingsnemda UNE (2009-februar 2014).

Les mer…

Bistandsadvokat

Dersom du er offer for en straffbar handling, kan du ha rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Ved dødsfall som skyldes straffbar handling, kan etterlatte ha rett til bistandsadvokat.

Les mer…

Strafferett

Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Forsvarer eller rådgiver i saker hvor du er anmeldt for et straffbart forhold. Lang erfaring i straffesaker.

Les mer…

Utlendingssaker

Saker angående asyl, familieinnvandring, arbeidstillatelser, visum, statsborgerskap etc.

Les mer…

Forvaltningsrett

Saker mot det offentlige ang. rettigheter eller tildeling av goder, løyver el.

Les mer…

Eiendom

Boligsalg, salgsoppgjør, eiendomstvister, eierskifteforsikring, tinglysing. Medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund

Les mer…

Erstatning / forsikring

Ulykkesforsikring; vi hjelper deg når ulykken er ute. feilbehandling hos lege eller ved sykehus Trafikkskader. Yrkesskader.

Les mer…

Trygderett

Advokatbistand i trygdesaker (NAV)

Les mer…

Arbeidsrett

Bidrar i å sikre deg dine rettigheter i arbeidsforhold. Bla i hht. arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven.

Les mer…

Familerett og Barnerett

Marianne Karlsen har lang erfaring med barns rettigheter gjennom 13 år som leder av Bergen Overformynderi.

Les mer…

Vergemål

Rådgivning og representasjon i vergemålssaker. Prosessfullmektig i saker om fratagelse av rettslig handleevne.

Les mer…

Ekteskap, samboerkontrakter

Det er forskjell på rettigheter ved samboerskap og ekteskap.

Les mer…

Arv og skifte

Arveoppgjør og rettigheter ved uskifte. Testamenter, fremtidsfullmakter.

Les mer…

Kontaktinfo

Sjøkrigsskoleveien 15,

5165 Laksevåg

Postboks 35, 5848 Bergen

E-post: post@advmk.no

Telefon: (+47) 958 41 023

Bedriftsinfo

Kontonr: 1503 42 81499

Orgnr: 998 677 653

Iban nr. NO25 1503 4281 499