Arbeidsrett

Arbeidsrett

Bidrar i å sikre deg dine rettigheter i arbeidsforhold. Bla i hht. arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven.

Vi hjelper deg slik at dine rettigheter og kvalifikasjoner blir respektert

  • Usaklig oppsigelse
  • Endringer i arbeidsoppgaver,  omplassering, diskriminering
  • Rettigheter ved førtidspensjoneringer etc.