Arbeidsrett

Bidrar i å sikre deg dine rettigheter i arbeidsforhold. Bla i hht. arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven.

Vi hjelper deg slik at dine rettigheter og kvalifikasjoner blir respektert

 

  • Usaklig oppsigelse
  • Endringer i arbeidsoppgaver,  omplassering, diskriminering
  • Rettigheter ved førtidspensjoneringer etc.

 

Kontaktinfo

Sjøkrigsskoleveien 15,

5165 Laksevåg

Postboks 35, 5848 Bergen

E-post: post@advmk.no

Telefon: (+47) 958 41 023

Bedriftsinfo

Kontonr: 1503 42 81499

Orgnr: 998 677 653

Iban nr. NO25 1503 4281 499