Arv og skifte

Arveoppgjør og rettigheter ved uskifte. Testamenter, fremtidsfullmakter.

Kontoret bistår rådgivning i arvespørsmål, samt:

  • Uforming av testamenter
  • Oppbevaring av testamenter i Tingretten
  • Rådgivning ved uskiftet bo
  • Juridiske og økonomiske vurderinger ved arv.
  • Spørsmål om privat eller offentlig skifte
  • Overtagelse av arven som minstearv mm.
  • Rettigheter som arving

 

For fremtidsfullmakter se ekteskap og samboer

Kontaktinfo

Sjøkrigsskoleveien 15,

5165 Laksevåg

Postboks 35, 5848 Bergen

E-post: post@advmk.no

Telefon: (+47) 958 41 023

Bedriftsinfo

Kontonr: 1503 42 81499

Orgnr: 998 677 653

Iban nr. NO25 1503 4281 499