Familerett og Barnerett

Marianne Karlsen har lang erfaring med barns rettigheter gjennom 13 år som leder av Bergen Overformynderi.

Barnerett

  • Oppnevnte verger i forbindelse med dommeravhør i straffesaker som gjaldt barn.
  • Barns rettigheter som mindreårig i forbindelse med arv og avtaler.
  • Barns rettigheter generelt både etter vergemålsloven, utlendingsloven og barneloven/barnevernsloven, samt andre lover hvor dette er omhandlet.
  • Vi hjelper deg  i saker hos Fylkesnemd og Barnevern.

 

Familierett

  • Samboeravtaler
  • Separasjon og skilsmisse
  • Barnefordeling og samvær

 

 

Vi sørger for å ivareta dine interesser og taler din sak, slik at dine meninger blir hørt.

Vi tar kontakt med offentlige instanser, fremmer klager og fremsetter krav.


Kontaktinfo

Sjøkrigsskoleveien 15,

5165 Laksevåg

Postboks 35, 5848 Bergen

E-post: post@advmk.no

Telefon: (+47) 958 41 023

Bedriftsinfo

Kontonr: 1503 42 81499

Orgnr: 998 677 653

Iban nr. NO25 1503 4281 499