Bistandsadvokat

Dersom du er offer for en straffbar handling, kan du ha rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Ved dødsfall som skyldes straffbar handling, kan etterlatte ha rett til bistandsadvokat.

Retten til bistandsadvokat avhenger normalt av at forholdet blir anmeldt til politiet.

 

Vi hjelper med:

  • Anmeldelse av forholdet.
  • Bistå ved tilleggsavhør hos politiet eller være til stede ved dommeravhør av barn.
  • Sørge for informasjon og innsyn i saksdokumentene.
  • Erstatningskrav mot gjerningspersonen.
  • Hjelp under prosessen og ivareta interesser under rettssaken.
  • Klage på eventuell henleggelse.
  • Voldsoffererstatning / kontor for voldsoffererstatning.

 

Du kan ha krav på erstatning

Erstatning er aktuelt ved seksuelle overgrep,  skade eller død som føge av straffbare handlinger.

 

Vi hjelper deg med å undersøke om du har rett til advokat betalt av det offentlige og rådgir deg under prosessen.

 

 

Vi holder til i Laksevåg, Bergen og bistår i saker i Hordaland.

Kontaktinfo

Sjøkrigsskoleveien 15,

5165 Laksevåg

Postboks 35, 5848 Bergen

E-post: post@advmk.no

Telefon: (+47) 958 41 023

Bedriftsinfo

Kontonr: 1503 42 81499

Orgnr: 998 677 653

Iban nr. NO25 1503 4281 499