Eiendom

Eiendom

Boligsalg, salgsoppgjør, eiendomstvister, eierskifteforsikring, tinglysing. Medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund
  • All nødvendig papirarbeid, som tinglysninger, forsikringer (også eierskifteforsikring
  • Sletting av pant etc.
  • Bidrar i tvistesaker
  • Husleieavtaler
  • Godkjenning for eiendomssalg av finanstilsynet.
  • Ønsker du å selge bolig selv, så ordner vi alt det juridiske.

    Referanser

    «Uttalelse KFE – 463. 27.06. 2014» en avgjørelse hvor Advokatbyrået Paragrafen på vegne av selger fikk medhold i at forsikringsselskapet ikke hadde grunnlag for å kreve regress» (Tingretten avgjorde senere saken med 50% dekning til forsikrede).