Erstatning / forsikring

Ulykkesforsikring; vi hjelper deg når ulykken er ute. feilbehandling hos lege eller ved sykehus Trafikkskader. Yrkesskader.
  • Ulykkesforsikring. Vi hjelper deg hvis ulykken er ute og bistår med varsling til politi og arbeidstilsyn, samt melder fra til trygdekontor og NAV.
  • Feilbehandling hos lege eller ved sykehus. Vi undersøker dine rettigheter vedrørende Lov om pasientskadeforsikring mm.
  • Trafikkskader. Forsikringsdekning, erstatning for inntektstap, valg av spesialist mm.
  • Yrkesskade. Vi hjelper deg å fremme dine rettigheter og krav etter yrkeskadeforsikringsloven.
Kontaktinfo

Sjøkrigsskoleveien 15,

5165 Laksevåg

Postboks 35, 5848 Bergen

E-post: post@advmk.no

Telefon: (+47) 958 41 023

Bedriftsinfo

Kontonr: 1503 42 81499

Orgnr: 998 677 653

Iban nr. NO25 1503 4281 499