Forvaltningsrett

Saker mot det offentlige ang. rettigheter eller tildeling av goder, løyver el.

Vi hjelper deg med:

  • søknader
  • klager på vedtak,
  • omgjøring av vedtak

 

Vi kontrollerer om det offentlig har fulgt saksbehandlingsreglene som de er pålagt.

Kontoret har god kjennskap til klageprosesser og omgjøringsadgang i den offentlige forvaltning.

Kontaktinfo

Sjøkrigsskoleveien 15,

5165 Laksevåg

Postboks 35, 5848 Bergen

E-post: post@advmk.no

Telefon: (+47) 958 41 023

Bedriftsinfo

Kontonr: 1503 42 81499

Orgnr: 998 677 653

Iban nr. NO25 1503 4281 499