Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Saker mot det offentlige ang. rettigheter eller tildeling av goder, løyver el.

 • Vi hjelper deg med:

  • søknader
  • klager på vedtak,
  • omgjøring av vedtak

  Vi kontrollerer om det offentlig har fulgt saksbehandlingsreglene som de er pålagt.

  Kontoret har god kjennskap til klageprosesser og omgjøringsadgang i den offentlige forvaltning.