Om oss

Om Advokatbyrået Paragrafen AS

Medarbeidere

 • Advokat Marianne Karlsen
 • Advokatfullmektig  Marie Hirth Vedå
 • Advokatsekretær Sarah Marie Karlsen

 

Fast eiendom:

 • Tvister vedr. kjøp/salg av eiendom,
 • Nabotvister, sameie, eiendomssalg, veirett, rettigheter i fast eiendom.

 

Eiendomsmegling/eiendomsoppgjør:

 • Faktureres etter egne priser hvor vi til enhver tid ønsker å være konkurransedyktige.

 

Vergemål:

 • Etablering av vergemål, fremtidsfullmakter, rettigheter under vergemål.

 

Strafferett:

 • Allminnelig strafferett, bistandsadvokat, økonomiske saker.

Utlendingsrett:

 • Asyl, oppholdstillatelse, familiegjenforening etc.


Prisveiledning;

 • Vi ønsker å tilby nødvendig bistand til rett pris.
  Pris beregnes etter omfanget av oppdraget og medgått tid.
 • Vårt mål er å bruke nødvendige ressurser på oppdraget, og søke å oppnå en løsning som våre klienter kan akseptere.
 • Rettshjelpforsikring og fri rettshjelp vil være aktuelt i mange saker og vi vil i samarbeid med våre klienter kartlegge dette.
 • Egne priser for fri rettshjelp/forsikring.
 • Veiledende timepris kr. 1500,-
 • 30 min. uforpliktende samtale ved første oppmøte

 

Aksept av oppdrag:

 • Oppdraget aksepteres ved signatur på skriftlig oppdragsfullmakt evt. oppnevning av retten, og firmaets ansvar gjelder fra dette tidspunkt.


Fakturering:

 • Skjer normalt pr. måned etter timeliste for medgått tid, samt påløpte kostnader.
 • Fast pris kan unntaksvis avtales ved opprettelse av oppdrag i enkle og oversiktelige saker. Det tas forbehold om rett til å kreve forskuddsvis betaling.
 • Vi bistår gjerne ved innkreving av salær der klienten opplyser at forsikringsavtale gjelder for hele eller deler av oppdraget.


Fri rettshjelp:

 • Spør oss dersom du er i tvil om du har rett til fri rettshjelp.


Kontaktinfo

Sjøkrigsskoleveien 15,

5165 Laksevåg

Postboks 35, 5848 Bergen

E-post: post@advmk.no

Telefon: (+47) 958 41 023

Bedriftsinfo

Kontonr: 1503 42 81499

Orgnr: 998 677 653

Iban nr. NO25 1503 4281 499