Priser

Priser Advokatbyrået Paragrafen AS


Prisveiledning;

 • Vi ønsker å tilby nødvendig bistand til rett pris.
  Pris beregnes etter omfanget av oppdraget og medgått tid.
 • Vårt mål er å bruke nødvendige ressurser på oppdraget, og søke å oppnå en løsning som våre klienter kan akseptere.
 • Rettshjelpforsikring og fri rettshjelp vil være aktuelt i mange saker og vi vil i samarbeid med våre klienter kartlegge dette.
 • Egne priser for fri rettshjelp/forsikring.
 • Veiledende timepris kr. 1500,-
 • 30 min. uforpliktende samtale ved første oppmøte

Eiendomsmegling/eiendomsoppgjør:

 • Faktureres etter egne priser hvor vi til enhver tid ønsker å være konkurransedyktige.

 

Aksept av oppdrag:

 • Oppdraget aksepteres ved signatur på skriftlig oppdragsfullmakt evt. oppnevning av retten, og firmaets ansvar gjelder fra dette tidspunkt.


Fakturering:

 • Skjer normalt pr. måned etter timeliste for medgått tid, samt påløpte kostnader.
 • Fast pris kan unntaksvis avtales ved opprettelse av oppdrag i enkle og oversiktelige saker. Det tas forbehold om rett til å kreve forskuddsvis betaling.
 • Vi bistår gjerne ved innkreving av salær der klienten opplyser at forsikringsavtale gjelder for hele eller deler av oppdraget.


Fri rettshjelp: 

 • Spør oss dersom du er i tvil om du har rett til fri rettshjelp.