Strafferett

Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Forsvarer eller rådgiver i saker hvor du er anmeldt for et straffbart forhold. Lang erfaring i straffesaker.
  • Vi hjelper deg med å klarlegge dine rettigheter i straffesaker.
  • Vi bistår fra første steg i prosessen til avgjørelse er fattet og saken er avsluttet.
  • Du har rettigheter og krav. Vi sørger for å ivareta disse best mulig.
  • Vi bistår under saken, og fremme eventuelle erstatningskrav.
Kontaktinfo

Sjøkrigsskoleveien 15,

5165 Laksevåg

Postboks 35, 5848 Bergen

E-post: post@advmk.no

Telefon: (+47) 958 41 023

Bedriftsinfo

Kontonr: 1503 42 81499

Orgnr: 998 677 653

Iban nr. NO25 1503 4281 499