Strafferett

Strafferett

Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Forsvarer eller rådgiver i saker hvor du er anmeldt for et straffbart forhold. Lang erfaring i straffesaker.
  • Vi hjelper deg med å klarlegge dine rettigheter i straffesaker.
  • Vi bistår fra første steg i prosessen til avgjørelse er fattet og saken er avsluttet.
  • Du har rettigheter og krav. Vi sørger for å ivareta disse best mulig.
  • Vi bistår under saken, og fremme eventuelle erstatningskrav.