Trygderett

Trygderett

Advokatbistand i trygdesaker (NAV)
 • Som hovedregel vil du ha krav på ytelser fra NAV/HELFO hvis du er syk eller skadet, f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Hvis du er blitt påført ekstrautgifter har NAV ordninger med tilleggsstønader som bla. grunnstønad eller hjelpestønad.

  Ved avslag på arbeidsavklaringspenger, uførepensjon ol. fra NAV, kan vi påklage vedtaket.

  Vi søker fri rettshjelp for deg for dine advokatutgifter.

  Kontoret bistår med å søke fra NAV:

  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uførepensjon
  • Sykepenger
  • Grunnstønad
  • Hjelpestønad
  • Bostønad
  • Andre støtteordninger

   Har du spørsmål eller trenger du hjelp, er det bare å ta kontakt på tlf. 958 41 023  eller post@advmk.no for en helt uforpliktende samtale!