Trygderett

Advokatbistand i trygdesaker (NAV)

Som hovedregel vil du ha krav på ytelser fra NAV/HELFO hvis du er syk eller skadet, f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Hvis du er blitt påført ekstrautgifter har NAV ordninger med tilleggsstønader som bla. grunnstønad eller hjelpestønad.

Ved avslag på arbeidsavklaringspenger, uførepensjon ol. fra NAV, kan vi påklage vedtaket.

 

Vi søker fri rettshjelp for deg for dine advokatutgifter.

Kontoret bistår med å søke fra NAV:

  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uførepensjon
  • Sykepenger
  • Grunnstønad
  • Hjelpestønad
  • Bostønad
  • Andre støtteordninger

 

Har du spørsmål eller trenger du hjelp, er det bare å ta kontakt på tlf. 958 41 023  eller post@advmk.no for en helt uforpliktende samtale!

Kontaktinfo

Sjøkrigsskoleveien 15,

5165 Laksevåg

Postboks 35, 5848 Bergen

E-post: post@advmk.no

Telefon: (+47) 958 41 023

Bedriftsinfo

Kontonr: 1503 42 81499

Orgnr: 998 677 653

Iban nr. NO25 1503 4281 499