Utlendingssaker

Utlendingssaker

Saker angående asyl, familieinnvandring, arbeidstillatelser, visum, statsborgerskap etc.
 • Vi bistår med:

  • rådgivning
  • utforming av søknader
  • klage på vedtak
  • omgjøringsbegjæringer

  Marianne Karlsen har lang erfaring som nemdsmedlem i UNE (Utlendingsnemda) 2009 – 2014, samt erfaring med oppnevning av verger for mindreårige asylsøkere.