Utlendingssaker

Saker angående asyl, familieinnvandring, arbeidstillatelser, visum, statsborgerskap etc.

Vi bistår med:

  • rådgivning
  • utforming av søknader
  • klage på vedtak
  • omgjøringsbegjæringer

 

Marianne Karlsen har lang erfaring som nemdsmedlem i UNE (Utlendingsnemda) 2009 – 2014, samt erfaring med oppnevning av verger for mindreårige asylsøkere.

Kontaktinfo

Sjøkrigsskoleveien 15,

5165 Laksevåg

Postboks 35, 5848 Bergen

E-post: post@advmk.no

Telefon: (+47) 958 41 023

Bedriftsinfo

Kontonr: 1503 42 81499

Orgnr: 998 677 653

Iban nr. NO25 1503 4281 499