Vergemål

Rådgivning og representasjon i vergemålssaker. Prosessfullmektig i saker om fratagelse av rettslig handleevne.

 

  • Informasjon og rådgivning om vergemål
  • Prosessfullmektig i saker som behandles av domstolen
  • Bistår i klager over vedtak hos Fylkesmannen
  • Opprettelse av fremtidsfullmakter
  • Mindreårige fornærmede i sak - strpl. § 94, 2.ledd m.fl.
  • Saker og foredrag om vergemål
Kontaktinfo

Sjøkrigsskoleveien 15,

5165 Laksevåg

Postboks 35, 5848 Bergen

E-post: post@advmk.no

Telefon: (+47) 958 41 023

Bedriftsinfo

Kontonr: 1503 42 81499

Orgnr: 998 677 653

Iban nr. NO25 1503 4281 499