Info

Våre priservarierer med sakens art og omfang. I visse tilfeller kan advokatutgiftene dekkes av staten gjennom ordningen om fri rettshjelp, eller av klientens forsikringsselskap gjennom  rettshjelpsforsikringen. Spørsmål knyttet til dette er derfor lettere å besvare dersom vi får kjennskap til din konkrete problemstilling. Ta kontaktfor en rask vurdering av din sak. Vi tilbyr også en halvtime gratis konsultasjon.